Gasinstallatie

Meer aandacht voor gasleidingen is nodig

Als erkend gecertificeerd gasintallatiebedrijf (BRL-Komo) zorgen we dat het geheel vakkundig en  veilig wordt geïnstalleerd. Dezelfde zorgvuldigheid  betrachten we als het gaat om problemen met bestaande leidingen en het keuren van binnenleidingen met geavanceerde apparatuur.

Zo hebben we in 2013 in opdracht van Stadsdeel West (Amsterdam) circa 700 woningen gecontroleerd. Door de vele problemen die zijn geconstateerd kwam er extra aandacht voor de misstanden en kwam het zelfs tot een landelijke discussie. Woningbouwverenigingen, gemeenten en stadsdelen werden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen rond de veiligheid van gas in en rondom woningen.

Op het gebied van gas bieden wij:

  • Levering en aanleg van gasleidingen (koper, staal of kunststof)
  • Reparatie van gasleidingen
  • Testen van huidige gasleidingen
  • Projectmatige controle van woningen, panden en bedrijfsgebouwen
  • Administratie en briefing bij grootschalige projecten en persingen/keuringen