Riolering

We maken er schoon werk van

Wij zorgen dat de riolering geheel voldoet aan alle gestelde eisen. Wij verwerken riolering en afvoeringen met PVC, PE, SML, Loro e.d. Ook aanverwante rioolwerkzaamheden voeren wij ter dege uit. Denk aan graafwerkzaamheden, betonboringen, herstraten en dergelijke.

Op het gebied van riolering bieden wij:

  • Grondwerkzaamheden (eventueel in samenwerking met de gemeente)
  • Levering en aanleg riolering in kruipruimtes
  • Aansluiting op centrale riolering
  • Vervangen standleidingen
  • Saneren asbesthoudende standleidingen/rioleringen
  • Vervangen gevel-doorvoeringen
  • Vervangen afvoeren in alle soorten en maten